Aktuální výzkumné projekty

Fomitopsis rosea auf Fichte

hmyz, houby, lišejníky a mechorosty

Podpora biologické Rozmanitosti a vytvoření koncepce ochrany lesních ekosystémů šumavy.

Informace o projektu

 

to top to top