Portrét Národního parku Bavorský les

Bilderslider

Podél bavorsko-české hranice mezi Bayerisch Eisensteinem v okrese Regen a Mauthem v okrese Freyung-Grafenau se rozprostírá Národní park Bavorský les. Toto velkoplošné chráněné území bylo založeno dne 7. října 1970 jako první německý národní park. Spolu se sousedním Národním parkem Šumava v České republice tvoří největší souvislé lesní chráněné území ve střední Evropě. Na více než 24 000 hektarech je Bavorském lese hlavní zásadou „nechat přírodu být přírodou“.

Podle této filosofie se zde mohou lesy s rašeliništi, horskými toky a vrcholy rozvíjet podle svých prastarých zákonů k neomezené lesní divočině. Ze dřívějšího hospodářského lesa vzniká zítřejší prales. Výsledkem je jedinečná druhová rozmanitost. Díky tomu zde opět mají domov vzácná zvířata, jako rys, vydra, tetřev hlušec nebo puštík bělavý. Kromě toho zde žije 16 druhů brouků, které jsou považovány za původní pralesní relikty vyskytující se pouze v přírodních lesích. Velmi bohatá biodiverzita má svůj základ mimo jiné i ve vysokém podílu tlejícího dřeva, které je zároveň potravou a životním prostorem stovek druhů hmyzu, hub a ptáků. V národním parku jsou v lesním ekosystému povolené přirozené procesy vzniku a zániku, mrtvé nebo vyvrácené stromy zde mohou zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Aktuální zónová mapa
Aktuální zónová mapa (1.12.2022)

Oblasti, ve kterých nedochází k lidským zásahům, se nazývají přírodní zóny. V Národním parku Bavorský les patří 75,37 procenta území k přírodním zónám, což znamená, že jsou splněny mezinárodní požadavky na národní park.

Mezi typická stanoviště Národního parku Bavorský les patří tři přirozené lesní biotopy, na jejichž formování se podílejí velké rozdíly v nadmořské výšce a drsné a na srážky bohaté klima s tuhou zimou. V nadmořské výšce asi od 1200 metrů to jsou horské smrčiny, na teplých svazích smíšené horské lesy se smrkem, jedlí, bukem a javorem klenem a podmáčené smrčiny ve vlhkých údolích s noční kumulací studeného vzduchu. Kromě toho se v národním parku nacházejí rašeliniště a dříve využívané horské pastviny, které se v Bayerwaldu nazývají Schachten.

V centrech národního parku Luzný poblíž Neuschönau a Falkenstein poblíž Ludwigsthalu nabízí Národní park Bavorský les všem návštěvníkům vzrušující vstup do chráněného území. Na obou místech mohou návštěvníci prozkoumat budovu s expozicí. Navíc má každé centrum národního parku areál zvířecích výběhů, která umožňují vidět původní zvířecí svět Bavorského lesa. Muzeum historie lesa St. Oswald nabízí zajímavý pohled na historii regionu národního parku. Zařízení lze prožít všemi smysly, v jakémkoli věku a v každém ročním období. Bezbariérové cesty s lehkým stoupáním usnadňují návštěvu blízkých přírodních krás i osobám se zdravotním postižením a rodinám s kočárky.

Díky 350 kilometrům značených turistických tras, více než 200 kilometrům vyznačených cyklostezek a asi 80 kilometrům upravovaných běžkařských tras je národní park výborně přístupný milovníkům přírody. Kromě toho umožňuje celoroční program exkurzí vzrušující zážitky pod odborným vedením. Vyškolení lesní průvodci a experti z národního parku usnadňují pohled na přírodu tohoto velkoplošného chráněného území. Nabídku doplňují programy pro děti, odborné přednášky i kulturní akce v zařízeních národního parku.

Portrét

Založení: 7. října 1970 (území Roklan-Luzný v okrese Freyung-Grafenau)
Rozšíření: 1. srpna 1997 (území Falkenstein-Roklan v okrese Regen)
Plocha: 24 250 ha
Dominantní vrcholy: Velký Roklan (1453 m), Luzný (1373 m), Velký Falkenstein (1315 m)
Přirozené horské jezero: Roklanské jezero
Příroda národního parku: 98 procent plochy zabírá les. K tomu se zde vyskytují vrchoviště (Filze) a bývalé lesné pastviny (Schachten).
Podíl přírodní zóny: 17 516 ha (72,3 procent plochy národního parku)
Zařízení pro návštěvníky a environmentální výchovu:

  • Centrum národního parku Luzný s domem Hans-Eisenmann-Haus, areálem zvířecích výběhů, botanickou a geologickou expozicí a stezkou v korunách stromů
  • Centrum národního parku Falkenstein s domem Haus zur Wildnis, areálem zvířecích výběhů a jeskyní z doby kamenné
  • Muzeum historie lesa St. Oswald
  • Areál lesních her s přírodním brouzdalištěm ve Spiegelau
  • Jelení obora Scheuereck
  • Informační střediska v Bayerisch Eisensteinu, ve Zwieslu, Frauenau, Spiegelau, Mauthu a Freyungu
  • Lesní škola v přírodě u Schönbrunnu pod Luzným
  • Wildniscamp pod Falkensteinem u Zwieslerwaldhausu

Počet návštěvníků: 1,3 mil/rok
Internet: www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de

 

Zum Seitenanfang scrollen nach oben