Geocaching v Národním parku Bavorský les

 

Geocaching znamená hledání „pokladů“ („cache“) v přírodě pomocí GPS přístroje. Často je také označován za moderní podobu honu za poklady. Díky tomu, že je geocaching vhodný pro každého, nezávisle na věku a navíc spojuje zalíbení pro techniku i přírodu, těší se velké oblibě. „Cache“ může mít nejrůznější podobu. Nejčastěji se jedná o krabičku, ve které je schován „logbook“.
Prostřednictvím geocachingu si lidé budují vztah k přírodě a k její ochraně. Je třeba ale dbát několik základních pravidel, čímž se zabrání možným konfliktům. Při geocachingu v Národním Parku Bavorský les platí obecně

Návštěvnická pravidla Národního parku

 • Při hledání pokladu je třeba být obzvláště opatrný a ohleduplný k místní fauně a flóře
 • Ukládání pokladů je možné pouze na vhodném místě podél značených cest v maximální vzdálenosti od cesty 3 m.
 • Je zakázáno zahrabávat poklady do země.
 • Při vyzdvihování pokladu se zdržujte na místě co nejkratší dobu.
 • Je zakázáno rušit zvířata a poškozovat či ničit rostlinstvo včetně stojících i ležících kmenů.
 • Je zakázáno ukládat poklady do dutin stromů, na stromy (např. do jejich korun), do odumřelého dřeva, do hnízd, do rašelinišť i ostatního vodstva.
 • V celém Národním parku Bavorský les je s ohledem na místní faunu zakázáno ukládat a hledat poklady v noci.
 • Vyvarujte se hledání pokladů v době šera.
 • Použitá schránka na poklad musí být čitelně označena nápisem „Geocaching“.
 • Následující objekty nesmí být ukládány do pokladu: potraviny nebo jiné silně aromatické předměty, které mohou lákat zvířata, drogy, alkohol, výbušniny či munice.
 • Každý poklad musí obsahovat souhrn pravidel (cache note), ve kterém je popsána myšlenka Národního parku Bavorský les „Přírodu nechme být přírodou“.
 • Eventcahes nejsou jako organizované turistické akce podle § 9 Vyhlášky o NP Bavorský les na jeho území povolené. Pokud nejsou v rozporu s posláním národního parku, může být pro jejich pořádání udělena výjimka podle § 12.Důležitá:

Vydávání nových keší musí být povolen Bavorský les National Park's správy

Informace a Kontakt:

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Florian Porst
Sachgebiet V: Besuchermanagement und Nationalparkmonitoring
+49 8552 9600-186
+49 8552 9600-100
florian.porst@npv-bw.bayern.de

U obecných pravidel a směrnic, jakož i další informace o geocaching, naleznete na následujících stránkách www.geocaching.com or www.opencaching.de.

Zum Seitenanfang scrollen nach oben