Národní park
Bavorský les

ÿþ

TirážRedakční údaje

Vydavatel a provozovatel

Národní park Bavorský les
Freyunger Str. 2
94481 Grafenau
Tel. +49 8552 9600 0
Fax +49 8552 9600 100
Email: mail(at)npv-bw.bayern.de
Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z DPH: DE811335517

Odpovědnost za obsah

Dr. Franz Leibl
Ředitel Národního parku
Tel. +49 8552 9600 135
Fax +49 8552 9600 100
Email: franz.leibl(at)npv-bw.bayern.de

Design a technická realizace

Alice Alteneder
Tel. +49 8552 9600 163
Fax +49 8552 9600 100
E-Mail: webmaster(at)npv-bw.bayern.de

Server Support

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
(Bavarian State Agency for Statistics and Data Processing)

Národní park Bavorský les je zvláštní úřad Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí a zdraví (StMUG), Rosenkavalierplatz 2, 81925 München

Autorská práva k veškerému obsahu

© Národní park Bavorský les - všechna práva vyhrazena.

Není-li uvedeno jinak, podléhají všechny stránky na tomto informačním serveru autorskému právu (copyright). To platí zejména pro texty, obrázky, grafy, zvukové, video- nebo animované soubory ve všech formátech a stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách.

Reprodukce nebo použití těchto stránek, nebo jejich částí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění je možné pouze s naším souhlasem. Tento souhlas poskytnou na základě žádosti osoby odpovědné za obsah. Kromě toho je možné, že texty, obrázky, grafiky a ostatní soubory jsou zcela nebo částečně předmětem autorského práva třetích stran. Podrobnější informace o tom, zda existují nějaká práva třetí strany Vám též poskytnou osoby zodpovědné za obsah.Vzhledem k tomu, že stránky jsou podrobeny průběžné aktualizaci, kterou není možné promítnout do jiných použití a reprodukcí, nemůže být povolení uděleno obecně pro delší období.“

Odkaz na stránky tohoto informačního serveru je žádoucí a povolen kdykoliv bez předchozího povolení.

Všechny v rámci internetové prezentace zmíněné a případně třetími osobami chráněné značky a ochranné známky podléhají bez omezení ustanovením platného práva ochranných známek a vlastnickým právům zapsaných vlastníků. Pouhá zmínka na našich stránkách neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob.

Vyloučení odpovědnosti

Správa Národního parku Bavorský les je, v souladu s příslušnými zákony odpovědná pouze za vlastní obsah, který zpřístupňuje pro použití.
Správa Národního parku Bavorský les vypracovala zkontrolovala veškeré informace poskytnuté ve své části podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně, nepřebírá tím žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu a stálou dostupnost poskytnutých informací. Neexistuje žádný smluvní vztah s uživateli internetové nabídky.

Redakce Internetu Správy Národního parku Bavorský les si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit, doplnit či odstranit poskytnuté informace.

Odkazy

Od našich vlastních obsahů je třeba odlišit křížové odkazy ("links") na stránky jiných poskytovatelů. Prostřednictvím těchto odkazů, pouze umožňujeme přístup k používání cizích obsahů podle § 8 zákona o telekomunikacích (Telemediengesetz). Při prvním spojení s těmito internetovými prezentacemi jsme tyto cizí obsahy zkontrolovali, zda-li neobsahují něco, co by mohlo vést k možné občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti. Nejsme ale schopní u těchto stránek stále kontrolovat jejich změny a proto za ně nemůžeme ani převzít zodpovědnost. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití informací třetích stran je zodpovědný pouze daný poskytovatel stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Technická realizace

Náš webový server je provozován výpočetním centrem Jih na Bavorském zemském Úřadu pro statistiku a zpracování dat (Rechenzentrum Süd am Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ).

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Neuhauser Straße 8
80331 München

Protokolování

Protokolování

Když otevřete tyto nebo jakékoliv jiné internetové stránky, předáváte přes váš internetový prohlížeč data našemu webovému serveru. Níže uvedené údaje jsou zaznamenávány v průběhu probíhajícího spojení mezi vaším prohlížečem a naším web serverem:

- Datum a čas požadavku
- Jméno požadovaného souboru
- Stránka, z které byl odeslán požadavek na soubor.
- Přístupový status (soubor přenesen, soubor nebyl nalezen, atd.)
- Používaný webový prohlížeč a operační systém
- úplná IP adresa žádajícího počítače
- Množství přenesených dat.

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména za účelem odražení možných útoků na náš webový server, jsou tato data uložena u nás. Nejpozději po sedmi dnech, jsou data anonymizována zkrácením IP - adresy na úrovni domény data, takže již není možné vytvořit spojení k jednotlivým uživatelům. Tyto údaje budou zpracovány výhradně pro tento účel a v anonymizované podobě pro statistické účely, nedochází k srovnání s jinými soubory dat nebo zpřístupnění třetím stranám, a to ani zčásti.

Cookies

Při přístupu k této internetové stránce používáme cookies (malé soubory) uložené na vašem pevném disku. Používáme je pouze k Vaší identifikaci, při návštěvě naše webové stránky. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby akceptovaly použití cookies, ale tato funkce může být pomocí nastavení internetového prohlížeče ať už pro aktuální relaci nebo trvale vypnuta.

Aktivní aplikace

V rámci informací, poskytovaných StMUG (Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a zdraví) jsou použiány aktivní aplikace, jako je JavaScript, Java applety nebo ovládací prvky ActiveX. Tuto funkci můžete být vypnout nastavením Vašeho internetového prohlížeče.

Analýza chování uživatelů (webové sledovací systémy)

K zaznamenání dat o přístupech je používán Urchin, produkt webové analýzy společnosti Google Inc ("Google"). Urchin používá "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem užívání této webové stránky budou uloženy pouze v Bavorském státním úřadu pro statistiku a zpracování dat. Můžete odmítnout používání souborů cookies změnou nastavení Vašeho prohlížeče.

Chcete-li zakázat sledování pro statistické účely na této webové stránce, potom odstraňte zaškrtnutí v níže uvedeném rámečku. Vezměte prosím na vědomí, že tento opt-out musí být proveden opakovaně,

„Hakensetzungsfenster“ Povolit tracking („sledování“ pro statistické účely) na těchto stránkách
(Vezměte prosím na vědomí, že tento opt-out musí být proveden znovu, pokud změníte Váš prohlížeč nebo odstraníte Vaše Cookies.)

IP adresa žádajícího počítače, bude v rámci souborů protokolu zaznamenávána výhradně v anonymizované podobě (podle vymazávání posledního oktetu adresy) v souborech protokolu, takže obecně není možné žádné osobní přiřazení.

Soubory protokolu jsou po šesti měsících Bavorským státním úřadem pro statistiku a zpracování dat vymazány.

Uložená data jsou evidována výhradně pro technické nebo statistické účely, srovnání s jinými soubory dat nebo zpřístupnění třetím stranám, ani jejich částí, je vyloučeno.

Elektronická pošta (e-mail)

Informace, které nám v nešifrované podobě zasíláte prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) mohou být na cestě při posílání čteny třetími stranami. Obvykle také nejsme schopni ověřit vaší identitu a nevíme, kdo se skrývá za danou e-mailovou adresou. Právně bezpečná komunikace prostřednictvím jednoduchého e-mailu proto není zajištěna. Používáme - tak jako mnoho poskytovatelů E-mailových služeb - filtr proti nevyžádané poště ("spam filter"), který může v ojedinělých případech i normální maily zařadit do nevyžádané pošty a smazat. E-maily, které obsahují škodlivé programy ("viry"), jsou v každém případě automaticky vymazány.

Pokud nám chcete zaslat zprávy, jejichž ochranu považujete za důležitou, doporučujeme je zakódovat a signovat, aby se během posílání zabránilo neoprávněnému přístupu a padělání nebo je poslat klasickou konvenční poštou. Zakódované E - Maily nám můžete zaslat následující cestou:

PGP-kódované e-maily můžete poslat na následující e-mailové adresu: poststelle@stmuv.bayern.de. Požadovaný komunikační PGP klíč (Public Key), můžete z centrálního PGP keyserveru Bavorských státních institucí získat na adrese "pgp-keyserver.bayern.de". Informace dostupné zdarma jako volně šiřitelný kódovací software "Gpg4win", který byl vyvinut pro Spolkový úřad pro bezpečnost v informačních technologiích (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), jsou k dispozici na stránkách: http://www.gpg4win.de/. Nastavení PGP pro komunikaci s Bavorskou státní Správou je blíže popsáno v brožuře, která je zde k dispozici ke stažení.(PDF).

Prosíme, sdělte nám též, zda a jakým způsobem při odpovědích na Vaše psaní můžeme zasílat kódované E - maily, a pokud - není-li to možné - jste srozuměni s nezašifrovanou odpovědí E-mailem na Vaše psaní. Pokud nemáte k dispozici možnost, jak přijímat šifrované e-maily, prosíme o zaslání poštovní adresy, tak abychom mohli reagovat na Vaše psaní

Přístupnost pro osoby s postižením

Snažíme se, aby byly naše internetové stránky přístupné i lidem s postižením.

Webové stránky Národního parku Bavorský les jsou proto koncipovány tak aby byly v souladu s platným nařízením o bezbariérovém uspořádání informačních technologií (BayBITV), které vstoupilo v platnost dne 01.01.2007.

Web je založen na technologii CSS (kaskádových stylů). To znamená, že obsah a uspořádání jsou striktně odděleny od sebe navzájem.

Externí odkazy jsou v alternativním textu odpovídajícím způsobem označeny a otevírají se ve stejném okně. Jsou označeny tímto symbolem.

Externí downloady jsou v alternativním textu odpovídajícím způsobem, značí je vedle uvedený symbol.

Pokud to není spojeno s příliš velkými obtížemi, jsou všechny PDF soubory, které byly zveřejněny od 01.08.2008, upravené pro potřeby osob s postižením a označené tímto symbolem.

Pokud je tato úprava pro potřeby osob s postižením z finančních, hospodářských nebo organizačních důvodů spojena s příliš velkými obtížemi nebo není z technického hlediska možná, nepoužívá se symbol úpravy pro potřeby osob s postižením. Soubory PDF takto neupravené jsou označeny tímto symbolem.

Alternativní soubory upravené pro potřeby osob s postižením fungují jako interní odkazy a jsou označeny tímto symbolem.

Fotografie a grafiky s informačním obsahem jsou vybaveny textovým popisem. Zpravidla se nabízí jako alternativní text. U větších textů je v alternativním textu odkázáno na příslušný text na dané straně.

V obchodě s publikacemi Bavorského ministerstva životního prostředí a zdraví (StMUG) - www.bestellen.bayern.de, je mnoho publikací nabídnuto ke stažení jako PDF.

Snažíme se o trvalé zlepšování naší internetové nabídky, tak abychom postiženým lidem přístup na ně zlepšili a zjednodušili. Pokud byste měli podněty nebo návrhy na zlepšení, pošlete je mailem na webovou redakci: webredaktion@lgl.bayern.de

Prezentace nebo materiály externích referentů

Správa Národního parku Bavorský les zveřejňuje na svých internetových stránkách i prezentace nebo materiály externích referentů, které byly např. prezentovány v rámci akcí pořádaných Správou. Z důvodů přílišné náročnosti (BayBITV §3, Abs.3) nebyla obsáhlá úprava PDF souborů do podoby přístupné osobami s postižením provedena. Právo šíření bylo Správě Národního parku Bavorský les autory poskytnuto. Tito potvrdili Správě Národního parku Bavorský les, že se na poskytnuté příspěvky nevztahují práva třetích osob, především práva autorská, osobnostní či ochranné značky.

Kontakty a další informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany dat v souvislosti s touto internetovou stránkou, můžete kontaktovat

E-mail: webmaster (at)npv-bw.bayern.de


Kromě toho je Vám jako kontaktní osoba k dispozici i Bavorský státní komisař pro ochranu dat:

Email: poststellel (at) datenschutz-bayern.de
Telefon: 0049 (0) 89/2126720,
Fax: 0049 (0) 89/21267250ÿþ