Národní park
Bavorský les

print page

Příroda

Příroda (Photo: Karol Kaliský)

Bayerischer Wald, Böhmerwald, Šumava – tak zní různé názvy pro jedno a totéž prastaré pohoří ve středu Evropy podle toho, máme-li na zřeteli kulturní, geografický či historický aspekt. Jeho mohutná hradba z tvrdých rulových a žulových prahornin odděluje Bavorsko od Čech a povodí Dunaje od povodí Vltavy. Po hlavním hřebeni horstva vede státní hranice mezi Německem a Českem i rozhraní mezi oběma jazyky, a stejně tak i hranice mezi dvěma národními parky Bavorský les a Šumava.

Reliéf krajiny se svými zaoblenými, táhlými horskými hřebeny, spíše jen pozvolna se zvedajícími svahy, náhorními plochými pláněmi a kotlinovitými údolími svědčí o velmi dlouhých obdobích zvětrávání a jemné modelaci reliéfu v obdobích glaciálu.