Národní park
Bavorský les

  • Druckversion

Turistický park „Wanderpark“ Bayerisch Eisenstein

Wanderpark Bayerisch Eisenstein (Foto: Alice Alteneder)

Turistický park „Wanderpark“ – nové centrum obce

Pavilon informuje o rozmanitosti turistických stezek v okolí, o historii obce a o geologických poměrech oblasti Eisensteiner Hochtal. Lavičky lákají k zastavení a pro děti jsou připravena atraktivní hřiště.

Obzvlášť působivá je „Galerie lesních duchů“ (Galerie der Waldgeister). Z uměle založeného pramene vytéká malý potok, který napájí čistou vodou „vesnický rybník“ a přírodní brouzdaliště. Břeh řeky Großer Regen, okraje rybníku a křoviny vytvářejí životní prostor celé řadě vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Turistický park „Wanderpark“ byl vybudován v letech 1998 a 1999 jako zařízení správy národního parku z finančních prostředků Svobodného státu Bavorsko, z programu „Offensive Zukunft Bayern“.

Informační centrum Hraniční nádraží

V bývalé nádražní hale, kterou prochází hranice České republiky a Německa, se česky a německy představují čtyři chráněné oblasti po obou stranách hranice, Chráněná krajinná oblast a Národní park Šumava, Přírodní park a Národní park Bavorský les.

Přes hranici – putování do Čech

Velmi dobře značená síť turistických stezek zahrnuje všechny důležité krásy Šumavy.

Červené značení vede na české straně podél hranice směrem na jih k Třístoličníku (Dreisessel). Směrem na sever vede k Čertovu a k Černému jezeru až do Svaté Kateřiny.

Od hraničního nádraží vede na české straně žluté značení do Železné Rudy.

Ze Železné Rudy je zeleně označena stezka k hraničnímu přechodu Ferdinandsthal.