Národní park
Bavorský les

ÿþ

Jak se chovat v národním parku

Na cestách po Národním parku Bavorský les – řídící se mottem „Přírodu nechat být přírodou“ – můžete na rozsáhlém území zažít nedotčenou přírodu, odpočinout si nebo se i něco přiučit. Prosíme Vás, abyste při návštěvě národního parku dbali určitých rad a pravidel chování – a to za účelem jak ochrany přírody, tak Vaší osoby.ÿþ