Národní park
Bavorský les

ÿþ

Stezka v korunách stromů v Návštěvnickém centru Lusen

Stezka v korunách stromů v Návštěvnickém centru Lusen (Photo: Alice Alteneder)

Nejdelší stezka v korunách stromů na světě je dlouhá 1300 metrů

V Národním parku Bavorský les byla postavena nejdelší Stezka v korunách stromů. Slavnostní otevření Stezky v korunách stromů se konalo v úterý 8. září 2009 a od 9. září 2009 slouží Stezka návštěvníkům.

Nová Stezka v korunách stromů v Národním parku Bavorský les nabízí unikátní příležitost k pěší procházce ve výšce 8 až 25 m nad zemí, při které se návštěvníci mohou kochat unikátními pohledy na zdejší nedotčenou přírodu.

Z parkoviště u vstupu do areálu s výběhy zvířat se snadno dostanete ke vstupní věži Stezky v korunách stromů. Výtah umístění ve vstupní věži umožňuje také seniorům, vozíčkářům a rodičům s kočárky pohodlnou a bezstarostnou návštěvu. Stezka vytvořená převážně z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do krásné kulisy smíšeného lesa a nabízí autentické prožitky přírody, které jsou doplněny didaktickými, zážitkovými a prakticky orientovanými zastaveními podél trasy. Po cestě se můžete dozvědět mnohé o zdejší jedinečné lesní krajině a nejrůznějších formách života, které ji obývají. 1300 metrů dlouhá vysutá stezka končí na platformě impozantní rozhledny ve výšce 44 metrů, jenž slibuje fantastický a neomezený rozhled: směrem k Luznému můžete obdivovat rozsáhlé plochy téměř nedotčené plochy lesa a zdejší divočinu, a na druhé straně se vám nabízí výhled na pestrou krajinu vnitrozemí od Bavorského lesa až po Alpy. Stezka v korunách stromů končí u Domu Hans Eisenmanna, kde se nachází informační centrum a kavárna Eisenmann.

Warum ein Baumwipfelpfad?

Při vytváření stezky v korunách stromů se vycházelo ze zkušeností společnosti AKADEMIE AG, která se snaží nabízet stále nové a vzrušující zážitky co nejširšímu publiku. Možnost zažít "velké i malé" dobrodružství, strávit několik dní odpočinku a rekreace se svými blízkými v přirozeném, inspirativním a zároveň bezpečném prostředí, přivádí stále větší počty lidí zpět do přírody. Stezka v korunách stromů nabízí možnost poznat neobvyklé světy, objevit nové pohledy a prakticky si vyzkoušet doposud jen teoreticky poznané skutečnosti. Je to příležitost k poučení i k zajímavému pocitovému prožitku. Unikátní prostředí Národního parku Bavorský les vytváří jedinečnou příležitost realizovat projekt Stezky v korunách stromů coby ucelený koncept.

Technický data

Samotná Stezka v korunách stromů je dlouhá 780 m a je vedena ve výšce 10-25 m nad terénem. Citlivá kombinace terénu a trasování stezky zajišťuje, že stoupání nepřesahuje 6% a stezka je snadno přístupná i pro vozíčkáře či kočárky. Finální věž má horní platformu rozhledny ve výšce 44 m nad terénem a nabízí unikátní rozhledy po regionu Národního parku.

Přístup

Výchozím místem je parkoviště P1, které se nachází u vstupu do areálu výběhů zvířat. Stezka je vhodnou a zajímavou přístupovou cestou k Domu Hans Eisenmanna. Od parkoviště na Stezku vstoupíte přes 12 metrů vysokou vstupní věž, která v sobě ukrývá schodiště i výtah umožňující snadný přístup seniorům, vozíčkářům a rodičům s kočárky. Vstup do věže i na úvodní část vysuté lávky je bez poplatku a umožňuje snadné překonání místní silnice. Slouží také jako vhodný přechod mezi oběma parkovišti i přístup k lesní restauraci a dále k Domu Hans Eisenmanna.

Od lesní restaurace můžete pokračovat kolem menšího rybníčku zachovalým smíšeným lesem směrem k Domu Hans Eisenmanna. Krátce před koncem cesty u Domu Hans Eisenmanna uvidíte vyhlídkovou věž, mistrovské architektonické dílo. Dosahuje výšky 44 metrů a z jejího vrcholu můžete na jedné straně obdivovat horské vrcholky od Rachel (Roklan) až po Lusen (Luzný) a velkou část Národního parku Bavorský les, a na druhé straně v kulturní krajinu podhůří. Vyhlídková věž je konstruována tak, abyste při stoupání nahoru mohli prozkoumávat a obdivovat jednotlivá patra skupiny 38 metrů vysokých stromů rostoucích uprostřed konstrukce. Převážně dřevěnou konstrukci Stezky doplňuje nezbytné množství ocelových prvků, které garantují statiku a trvanlivost stavby.

Integrace Stezky do korun stromů

Celková šířka vysuté lávky se pohybuje mezi 1,50 m až 2,00 m. Na rozšířených plošinách jsou umístěna výuková či zážitková zastavení. Zábradlí je vyrobeno z jemné síťoviny a umožňuje volný výhled na les ve všech úrovních..

Data, fakta a čísla

Celková délka Stezky
1.300
m
Délka vysuté lávky
780
m
Šířka stezky
1,5 - 2
m
Maximální sklon
6
%
Délka rampy na vyhlídkovou věž
520
m
Výška vstupní věže
12
m
Výška věže – stromového domu
44
m
Hmotnost základů vyhlídkové věže (16 ks)
10,5
t
Hmotnost základů stezky (135 ks)
3,5
t
Hmotnost dřevěných konstrukčních trámů
5,5
t
Hmotnost pilířů vyhlídkové věže (16 ks)
14
t
Hmotnost odpočinkové a vyhlídkové plošiny na vyhlídkové věži
15
t
Objem dřeva použitého na podlahy a zábradlí
1.150
Počet šroubů využitých při konstrukci
200.000
ks
Vypočítané statické zatížení
500
kg/m²

ÿþ