Národní park
Bavorský les

ÿþ

Venkovní geologická expozice

Im Gesteins- Freigelände (Foto: NPV)

Jak vznikla planeta země? Jak se vrásnila zdejší pohoří? Jak vznikají a rozpadají se horniny? Co vede ke vzniku půd? Jaké horniny nalezneme zde v Národním parku Bavorský les?

Odpovědi na tyto otázky naleznete ve venkovní geologické expozici v okolí návštěvnického centra "Dům Hanse Eisenmanna". Poskytne vám přehledné úvodní informace k tématu geologie tohoto regionu.


ÿþ