Národní park
Bavorský les

ÿþ

Návštěvnické centrum Haus zur Wildnis (Dům divočiny)

Návštěvnické centrum Haus zur Wildnis (Dům divočiny) (Photo: Alice Alteneder)

Návštěvnické centrum Dům divočiny v oblasti Falkenstein bylo otevřeno 4. srpna 2006.
Centrum informuje návštěvníky o přírodě Národních parků Bavorský les a Šumava a přilehlých regionů po obou stranách státní hranice. Zaměřuje se především na popis návratu divočiny. Dům divočiny nabízí rozmanitý program pro celou rodinu. Při cestě k Centru Dům divočiny projdou návštěvníci areálem s výběhy zvířat, kde mohou mimo jiné pozorovat divoké koně a tury, vlky i rysy, a také navštívit jeskyni doby kamenné.

Přístupové varianty:

Krátká, strmější trasa

Vede kolem rysího výběhu a je osvětlená, tedy vhodná pro přístup k Domu divočiny i při večerním programu. Cesta je cca 500 m dlouhá a doba příchodu od parkoviště k Centru je asi 15 minut.

Dlouhá trasa

Prochází kolem jeskyně doby kamenné, výběhu divokých koní a turů, výběh vlků přechází po vysuté lávce a nabízí i zastávku na vyhlídkové věže u vlčího výběhu. Celková délka je cca 1 500 m a doba chůze je 45 až 60 minut.

Jedna i druhá trasa jsou velmi zajímavé, a obě stojí za vyzkoušení!

Návštěvnické centrum nabízí návštěvníkům různé expozice a výstavy, velké 3-D kino, dětskou hernu, prodejnu s předměty vztaženými k tématice a regionu Národního parku, a také restauraci.

Otevírací doba:

Od 26. prosince do 31. března: denně od 09:30 do 17:00 hodin.
Od 1. dubna do prvního listopadového týdne: denně od 09:00 do 18:00 hodin.
Restaurace v Domě divočiny je otevřena od 10:00 hodin.

Od druhého týdne v listopadu do 25. prosince: zavřeno.

Vstup zdarma!

Příjezd

Podrobnější informace o tom jak se dostat do Ná8vštěvnického centra Falkenstein získáte v sekci

       "Návštěvnické centrum Falkenstein" a "Veřejná doprava"

ÿþ