Národní park
Bavorský les

ÿþ

Muzeum historie lesa v St.Oswald

Muzeum historie lesa v St.Oswald (Photo: Alice Alteneder)

Muzeum historie lesa v St.Oswald existuje již celých 25 let. Do roku 2006 bylo spravováno obcí St.Oswald - Riedlhütte. Původní výstava vyprávěla historii lesa a lesnictví a tradici sklářství v regionu. Hlavní atrakcí tehdy bývala sklářská huť, v které si návštěvníci mohli výrobu skla sami vyzkoušet.

V roce 2006 zakoupil svobodný stát Bavorsko muzeum historie lesa v St. Oswald pro Národní park Bavorský les. Následně celá budova podstoupila náročnou rekonstrukci, došlo k rozšíření a vytvoření tří nových moderních výstav, které se věnují následujícím tématům:

"člověk utváří les"
"Les utváří člověka"
"Les vzniká".

Od září 2010 nabízí muzeum historie lesa v St.Oswald v přízemí výstavu k historii krajiny a lesa:

Zde máte možnost např. v MAGMATICKÉM KRBU zažít vznik krajiny Bavorského lesa a Šumavy. Nebo se vydejte rašelinným výtahem až 14 000 let zpět do historie lesa. Kromě toho se seznámíte s našimi nejdůležitějšími druhy dřevin, lesními společenstvy a jejich obyvateli.

V sklepním patře Vám představíme vliv člověka na les a celý region - od stop, které zanechali první lovci až po historii osídlení, soumarské zlaté stezky a sklářský průmysl až k modernímu lesnictví.

Výstava v půdním patře pak ukazuje jak život v lese ovlivnil a utvářel lidi zde žijící.

Z těchto tří různých úhlů pohledu se tak v muzeu historie lesa obšírně představuje přírodní i kulturní historie celého regionu.

Tři patra domu propojuje schodištěm dutý strom s hnízdem v korunách a dutinou v kořenech.

Všechny instalace jsou trojjazyčné: v němčině, angličtině i češtině.

Vedle Domu Hanse Eisenmanna a Haus zur Wildnis nyní oficiálně zahájilo i Muzeum historie lesa svůj provoz jako třetí velké návštěvnické zařízení.

Je k dispozici místním i návštěvníkům z daleka, především ale skupinám mládeže a školním třídám k zažití zdejší kultury a poznání přírody. Nabídka muzea doplňují dodatečné kulturní akce a přechodné výstavy.

Otevírací doba:

Úterý až neděle: od 9 do 17 hod.
Pondělí zavřeno! (Kromě svátků)
Od 23. do 25. prosince zavřeno

Vstup volný !

Gefördert von der Europäischen Union, Ziel 3-Territoriale Zusammenarbeit - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)

ÿþ