Národní park
Bavorský les

print page

Vyznamenání

Diplom rady Evropy

Logo Council of EuropeNárodní park Bavorský les je nositelem diplomu rady Evropy od roku 1986. Diplom je udělován chráněným oblastem za jejich výjimečné vědecké, kulturní a estetické kvality

      Rada Evropy

Transboundary Parks

Logo Transboundary Parks
Národní park Bavorský les byl roku 2009 spolu se sousedícím Národním parkem Šumava zertifikován za příkladnou přeshraniční spolupráci
      EUROPARC Föderation

Bayerischer Innovationspreis

Logo Bavarian Innovation PrizeBavorská cena za inovaci pro lesní divočinu bez hranic v medvědím regionu u Národního parku Bavorský les, Grafenau - Neuschönau, Východní Bavorsko


      Bayerischer Innovationspreis

UN - desetiletí biologické rozmanitosti

Logo UN-DecadeVyznamenán 2012 jako oficiální projekt desetiletí biologické rozmanitosti Spojených národů      UN Decade

UN - desetiletí vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Logo UN-DecadeVyznamenán 2008/2009 za projekt "Wildnicamp pod Falkensteinem"      UN Decade

Werkstatt N

Logo Werkstatt-NVyznamenán 2011 za Wildniscamp pod Falkensteinem. Tématické a světové chatky jako místa vzdělávání pro udržitelný rozvoj


      Werkstatt N

Umweltbildung Bayern

Logo Environmental Education BavariaVyznamenání 2011 za vzdělávací akce v Národním parku Bavorský les      Umweltbildung Bayern