Národní park
Bavorský les

ÿþ

Právní předpisy

V souladu s národními předpisy (spolkový a bavorský zákon o ochraně přírody, nařízení o Národním parku) a mezinárodním předpisům (FFH - směrnice, směrnice o ptácích, pravidla IUCN) je cílem Národního parku Bavorský les v první řadě ochrana přirozené dynamiky společenstev (ochrana přírodních procesů).

Nařízení o Národním parku

ParagraphenzeichenBavorská státní vláda schválila za souhlasu Bavorského zemského sněmu (Landtag) následujcí nařízení - v posledním znění z 17.9.2007:

      Nařízení o Národním parku v českém jazyce

Nařízení o oblastech ochrany zvěře "Riedlhäng" a "Neuhüttenwiese"

Paragraphenzeichen

      Nařízení o oblastech ochrany zvěře
      "Riedlhäng" a "Neuhüttenwiese" z 19.11.1990"

Nařízení o oblastech ochrany zvěře "Auwald" a "Ahornschachten"

Paragraphenzeichen


      Nařízení o oblastech ochrany zvěře "Auwald" a "Ahornschachten"

Plán (péče) Národního parku

National Park Plan December 2011Plán péče Národního parku sestává z deseti svazků. Prvním je svazek "vize a cíle"


      Plán Národního parku stav prosinec 2011

Výbor obcí Národního parku

ParagraphenzeichenSložení a úkoly výboru obcí Národního parku jsou definovány v § 16 odst. 1 a 3 Nařízení o Národním parku

      Nařízení o Národním parku

Rada národního parku

LogoJako odborný poradní orgán v otázkách Národního parku byla vytvořena Rada. Rada je svolávaná Státním ministerstem životního prostředí a zdraví. Blíže určeno je to v §17 Nařízení o NP

      Nařízení o Národním parku

Zákony o ochraně přírody

Logo BNatSchGSpolkový zákon o ochraně přírody (BNatSchG) vytváří právní základ pro ochranu přírody a krajiny a opatření ochrany přírody a krajiny.

      Zákon o ochraně přírody a krajiny (Juris)Logo BayNatSchGBavorský zákon o ochraně přírody tvoří právní základ pro ochranu přírody a krajiny a opatření v ochraně přírody a krajiny v Bavorsku


      Bavorská státní vláda

IUCN krietéria

Logo IUCNPosláním IUCN je vyvolávat v lidské společnosti uvědomění pro potřebu ochrany přírody a jejích druhů a ovlivňovat ji takovým způsobem, aby bylo zajištěno trvale udržitelné a ohleduplné nakládání se zdroji
      Guidelines for Applying Protected Area Management Categories
      IUCN
ÿþ